فارسی English
امروز یکشنبه 9 فروردین ماه 1394 | 07:34
با ایران تایر آسوده برانید

شرکت تولیدی ایران تایر

شركت تولیدی ایران تایر تولید کننده انواع تایر و لاستیک خودرو با ساختار بایاس و رادیال نخی می باشد كه در گـروههای تایر سواری، وانتی، باری، اتوبوسی، كشاورزی و تایر راه سازی، با نام تجاری ایران تایر عرضه می شوند. با در نظرگرفتن نیاز روز افزون به لاستیک خودرو رادیال بلت سیمی و كاهش تقاضا برای بایاس، شركت ایران تایر، اقدام به اجرای مرحله اول طرح و توسعه تولید لاستیک خودرو بلت سیمی با ظرفیت 4000 تن نموده است

ارسال خبرنامه
فزمت ایمیل نامعتبر است.

تایرهای رادیال سیمی شرکت ایران تایر تجربه ای متفاوت
نمایندگان فروش
استان و شهر را مشخص کنید.